Tabblad "Versturen"

Met één klik de bon versturen naar kantoor en naar de klant.

Versturen van de werkbonnen

Als het werk is afgerond, kan de bon worden verstuurd. Er is gekozen voor een separate verstuur tab bij Werkbon 2.0. Hiervoor is gekozen zodat de monteur zelf kan bepalen wanneer hij de bon indient bij kantoor, of belangrijker nog, de klant. Daarbij is uiteraard ook bepalend of er sprake is van een internetverbinding of niet. De tablet kan namelijk uitstekend zowel online als offline functioneren.

Centraal op het scherm staat een knop "Verzend deze bon".  Als de monteur de verplichte velden heeft ingevuld op de tabbladen, kleurt de tekst wit en kan de bon verzonden worden.

In het veld eronder wordt duidelijk aangegeven op welke datum en tijdstip de bon is verstuurd.

De werkbon inclusief bijlagen (eigen aanvullingen en/of checklijsten) worden gezamenlijk per e-mail verstuurt. Deze mail wordt verstuurd naar uw eigen administratie op kantoor, eventueel naar uw planning / werkvoorbereiding en een kopie hiervan gaat naar uw klant.